Annons
Cape Ad

Rapsoljan – sant och falskt

Är den verkligen så nyttig? Vad är de negativa effekterna? Skapar den inflammationer i kroppen och ger upphov till allvarliga sjukdomar? Är den GMO-modifierad?Text: Pernilla Berg

Det finns mycket om rapsolja där ute på internet. Är det farligt eller hälsosamt? Hur tillverkas det? Här är det med GMO? Lite förenklat är det många hörsägner som har feltolkats och medicinska påståenden som är förvrängda, men det finns några grundläggande fakta som är intressanta att gå till botten med. Jag tänkte förklara lite närmare hur de hänger ihop och hur dessa rykten troligen har uppkommit.

rapsolja hälsa

Fakta: Rapsolja

– Rapsen kom till Europa på 1300-talet
– Bra balans mellan omega-3 och omega-6
– Bra vegetabiliskt fett att använda i matlagning
– Ökar inte risken för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom m fl.

rapsolja tillverkning

Rapsoljans ursprung

Oljeväxten raps hör till familjen Brassica och olika varianter har använts i flera tusen år, men det var först på 1300-talet som rapsen kom till Europa och då användes den framför allt som lampolja. Den typ av raps som oftast används som livsmedel kommer ursprungligen från Brassica napus eller Brassica rapa och dessa frön hade från början ett högt innehåll av det giftiga ämnet erukasyra. Erukasyra ger en bitter smak och är skadligt för hjärtat i stora mängder. Rapsoljan användes därför inte som livsmedel annat än i nödfall. Med hjälp av traditionell växtförädlingsteknik har rapsfröna förädlats och rapsolja som säljs som livsmedel innehåller numer 1-2  % erukasyra.

GMO och svensk rapsolja

I USA är det vanligt med genmodifierad rapsolja och produkterna får säljas fritt utan att de märks. Rapsolja som säljs i Sverige är inte genmodifierad. Inom EU har vi en sträng lagstiftning med avseende på GMO. Alla produkter som är genmodifierade måste godkännas av EU-kommissionen och produkterna ska tydligt märkas med GMO på förpackningen.

rapsolja användning

Tillverkning av rapsolja – varmpressad och kallpressad

De flesta brukar känna till att det finns kallpressad och raffinerad rapsolja. Vad är det egentligen för skillnad? En kallpressad olja är precis som det låter framställd genom pressning av rapsfrön och oljan innehåller både naturliga antioxidanter samt andra mer oönskade ämnen. Den största fördelen är att inga kemikalier och lösningsmedel används.

En raffinerad rapsolja är varmpressad och extraherad med lösningsmedel. En av de största fördelarna med en raffinerad rapsolja är att den har en högre renhetsgrad då föroreningar och oönskade ämnen tas bort under processen. Oönskade ämnen är ämnen som påskyndar oxidation och gör oljan mindre värmetålig. En raffinerad olja tål därför upphettning bättre och har bättre hållbarhet än en kallpressad olja. En annan fördel är att utbytet av fett från rapsfröna blir större och det blir mindre spill av råvara.

Fettsyrasammansättning – Omega 3 och Omega 6

Rapsolja består av runt 60  % enkelomättat fett, 27  % fleromättat fett och 7  % mättat fett, men det är den fina balansen mellan de fleromättade fetterna omega-6 och omega-3 som brukar framhävas. Omega-6 och omega-3 är två stora familjer av fettsyror där linolsyra (LA) och alfalinolensyra (ALA) är de som är klassificerade som essentiella fetter och som vi måste få i oss via kosten. De flesta vegetabiliska oljor har ett högt innehåll av omega-6 och ett lågt innehåll av omega-3. Rapsolja innehåller omega-6 och omega-3 i förhållandet 2:1.

rapsolja nyttigt

Användning rapsolja

Rapsolja går bra att använda vid varm matlagning då den har en rykpunkt på 180 grader. Vid upphettning till högre temperaturer finns det risk att fleromättade fettsyror förstörs. I rapsolja är det är framför allt LA och ALA med många dubbelbindningar som är särskilt oxidationskänsliga. När de utsätts för värme, ljus, oxidation och andra påfrestningar finns det risk för att det bildas skadliga fria fettsyraradikaler.

Men då rapsoljan till stor del innehåller enkelomättat fett med endast en dubbelbindning blir oljan relativt värmetålig. Det finns en viss risk att en liten andel omega-3- och omega-6-fetter förstörs vid extrem upphettning, men det är inte så att oljans alla fleromättade fettsyror förstörs så fort oljan upphettas. Hur stor andel som förstörs beror på temperatur, tid och om oljan återanvänds. En olja som återanvänds flera gånger får en mycket större andel oxiderade fetter.

En raffinerad rapsolja tål dessutom upphettning bättre än en kallpressad då den raffinerade oljan är renare och innehåller mindre av ämnen som påskyndar oxidation. En raffinerad rapsolja har också en neutral smak som passar bra i matlagning och bakning. Den kallpressade oljan har en skarpare smak, är mer oxidationskänslig och passar bättre till kall matlagning.

Finns det några hälsorisker? Är det nyttigt?

Som nämnts ovan finns det inga vetenskapliga belägg för att rapsolja med lågt innehåll av erukasyra är hälsoskadlig. Det finns råttstudier från 80-talet som visar att rapsolja med högt innehåll av erukasyra ökar risken för hjärtincidenser, men de studierna är inte relevanta för den typ av rapsolja som används som livsmedel idag.

Det finns ett samband mellan inflammation och många olika sjukdomar, men det går inte att direkt koppla intag av ett visst livsmedel till nivån av inflammation i kroppen. Att påstå att rapsolja ökar den inflammatoriska nivån i kroppen och därmed ökar risken för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, Parkinsons, astma, lungcancer och liknande blir väldigt missvisande och direkt felaktigt.

Summering

Oljor som har ett extremt högt innehåll av fleromättade fetter som t  ex linfröolja med över 50  % alfalinolensyra eller algolja med högt innehåll av de långkedjade omega-3-fettsyrorna EPA och DHA ska inte användas alls i varm matlagning. Rapsolja som innehåller runt 8  % alfalinolensyra är mer värmetålig och kan användas i varm matlagning utan att den blir skadlig. Rapsolja som säljs i Sverige har mycket låg halt av erukasyra och är inte hälsoskadlig. Det finns flera stora kliniska studier som visar att rapsolja kan sänka blodfetterna och förebygga hjärt- och kärlsjukdom.