Vegotrenden 2017: Inte fler, men oftare

Fyra av tio svenskar (40 %) äter vegetariskt en eller flera gånger i veckan. Varannan väljer vego främst av miljö- och klimatskäl.

Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Axfood om svenska folkets gröna matvanor.
Axfoods årliga vegoundersökning visar att antalet vegetarianer inte ökar, utan ligger kvar på 6 %. Inte heller antalet flexitarianer har ökat nämnvärt under det senaste året. 40 % säger att de äter vegetariskt minst en gång i veckan, mot 39 % i fjol. Däremot äter man vegetarisk mat oftare – två till tre gånger i veckan istället för som tidigare en.

Precis som i fjol finns viljan att ändra matvanorna. Nästan var fjärde (24 %) tillfrågad uppger att de planerar att minska sitt köttätande under 2018.

• Dubbelt så många kvinnor som män är vegetarianer, 8 respektive 4%.
• Flest vegetarianer finns i Stockholm, medan minsta andelen bor i norra Mellansverige och mellersta Norrland.
• 47 % av kvinnorna är flexitarianer, bland männen bara 32%.
• Var fjärde man (25 %) säger att de aldrig äter vegetarisk mat. Motsvarande siffra för kvinnor är 11%.
• Hälften (50%) uppger att de äter vegatariskt mat av miljö/klimatskäl, medan 37% uppger hälsa som främsta skäl.

Att det fortfarande finns en vegotrend avspeglas inte minst i Willys och Hemköps försäljning av vegetariska produkter som under året ökat med 30 % jämfört med förra året.

Fotnot. Undersökningen genomfördes av Sifos webbpanel under perioden 26-30 oktober 2017. Antalet svarande var 1 177 slumpmässigt utvalda från allmänheten.