Vegokött – bra eller dåligt?

Den här texten svarar på en av våra vanligaste frågor: Vegokött, bra eller dåligt? Detta smidiga halvfabrikat som finns i olika varianter och märken och som ofta även möts av mothugg av olika slag. Vad finns det för fördelar och nackdelar?

Text: Pernilla Berg

The International Agency for Research on Cancer (IARC) har klassificerat processat kött som en carcinogen och rött kött som en trolig carcinogen. En carcinogen är ett ämne som orsakar cancer. Processat kött är klassificerat som en kategori 1 carcinogen, d.v.s. i samma grupp som kända cancerframkallande ämnen som cigarettrök och asbest. Det är dock viktigt att komma ihåg att konsumtion av processat kött inte ger samma cancerrisk som cigarrettrök och asbest. Själva klassificeringen bygger bara på sambandet av intag av processat kött och cancerrisk, inte risknivån för cancer. Det är alltså farligare att exponeras för cigarettrök och asbest än att äta rött kött.

Vad i kött är carcinogent?
Studier har visat att ett intag av 50 g processat kött dagligen ökar risken för cancer i tjocktarmen med upp till 18 %. Vad är det då i kött som ökar risken för cancer? Det är troligen en kombination av olika faktorer som bidrar, varav mängden hemjärn, nitrosaminer och polyaromatiska kolväten tros vara de viktigaste. Nitrosaminer och polyaromatiska kolväten bildas även vid tillagning av kött, särskilt vid grillning. Vitt kött från fisk och fågel är troligen något mindre cancerframkallande.


Soja och vetegluten
Det finns många olika typer av vegetabiliska köttersättningsprodukter, ofta kallas de för ”fejkkött”. Det är ofta texturerat sojaprotein där proteinet har renats fram och koncentrerats. Andra näringsämnen som fibrer, fytonäringsämnen, vitaminer och mineraler är därför mycket lägre än i den ursprungliga sojabönan. De ger ett bra koncentrerat proteintillskott, men det är viktigt att se soja-TVP och liknande sojaprodukter som ett komplement till den vanliga kosten. Du bör även komplettera med andra livsmedel som färska grönsaker, spannmål, nötter och frön för att få en bra sammansättning på kosten.
Andra fejkköttprodukter är baserade på seitan, vilket är glutenproteinet från vete. Glutenprotein i sig är inte farligt om du inte har celiaki. Själva glutenproteinet är dessutom en bra lysinkälla. Lysin är en essentiell aminosyra som annars är begränsad i en vegansk kost.

Processat vegokött
Processade fejkköttprodukter som ofta hittas i kyl- eller frysdisken kan vara ett bra komplement till övriga kosten när du har tidsbrist. Tänk bara på att saltinnehållet kan vara lite högt. Det gäller för övrigt nästan alla färdiga helfabrikat.
I regel innehåller vegetabiliska livsmedel mindre fett och framför allt mindre mättat fett än kött och mejeriprodukter. Men många helfabrikat har ibland högt fettinnehåll och ibland mycket mättat fett (från kokos- eller palmolja). Vegetabiliskt mättat fett är inte nyttigare än animaliskt mättat fett och det innehåller inga livsnödvändiga fettsyror som vi behöver få i oss. Ett högt intag av mättat fett är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.

Cancerrisk
Det finns inga kända carcinogener i fejkköttprodukter (som hel livsmedelsgrupp), men innehållet av skyddande fytonäringsämnen är oftast lägre än i motsvarande råvara. En helt växtbaserad kost har i regel ett lägre innehåll av kalcium än en kost som innehåller mejeriprodukter. Kalcium har en skyddande effekt mot tjocktarmscancer genom att det binder till gallsyror som annars kan öka risken för skador på epitelcellerna i tjocktarmen.


Ät varierat
Det går inte att få ett totalt skydd mot cancer då det är en multifaktoriell sjukdom. Vissa cancertyper är genetiska vilket gör att du kan vara mer mottaglig för vissa cancertyper. Med en ohälsosam kost kan risken för cancer då öka om du har genetiska anlag som är ofördelaktiga. Å andra sidan är det många andra faktorer i miljön som inte är lika lätta att påverka. Det finns cancerframkallande ämnen i luften, i de flesta växter och i jorden. Även ekologiska grönsaker innehåller toxiska och cancerframkallande ämnen som kadmium och arsenik. Vegetabiliska livsmedel, speciellt spannmål och nötter, kan innehålla bakterie- och mögeltoxiner som kan vara cancerframkallande. Det bästa är att inte överdriva intaget av något livsmedel och försöka äta så varierat som möjligt för att sprida ut riskerna.

Det går fint att inkludera fejkkött i kosten, men försök att undvika att ha det som baslivsmedel. Ett högt intag av frukt och grönt ger dig ett indirekt skydd mot cancer då de innehåller skyddande fytonäringsämnen och antioxidanter.