Annons
Cape Ad

Växtbaserat ökar explosionsartat!

De senaste fem åren har ökningen legat mellan 15-30 procent och marknaden förväntas fortsätta växa årligen med cirka 15 procent.

Enligt Växtbaserat Sveriges branschrapport finns det goda skäl att främja utvecklingen, då den kan bidra till en stärkt svensk livsmedelssektor och jordbruk, en ökad svensk självförsörjning av livsmedel, och ökad svensk export av livsmedel.

– Vi befinner oss mitt i ett skifte på livsmedelsområdet där det just nu pågår en mycket snabb både nationell och global utveckling av marknaden för livsmedel där allt fler konsumenter efterfrågar mat och dryck från växtriket. Enbart i Sverige handlar det om tvåsiffriga tillväxttal årligen för växtbaserade livsmedel, säger Cecilia McAleavey, ordförande Växtbaserat Sverige.

En fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från vår matproduktion och den största klimat- och miljönyttan skapas genom att allt fler människor äter en mer växtbaserad kost*. Forskning visar att växtbaserade livsmedel också kan bidra till en bättre folkhälsa.

Fakta från Växtbaserad Sveriges branschrapport 2020

Den genomsnittliga årliga försäljningstillväxten för växtbaserade livsmedel har för medlemsföretagen i Växtbaserat Sverige legat på mellan 15 och 30 procent under de senaste fem åren. Detta är en exceptionell utveckling och pekar på vilken enorm potential det växtbaserade sortimentet har.

Den svenska marknaden för växtbaserade livsmedel är i dagsläget värd cirka två miljarder kronor – och tillväxten är snabb. Kategorin vegetabiliska proteiner, alltså alternativ till köttprodukter, har vuxit med cirka 15 procent de senaste åren, medan växtbaserat mejeri har vuxit med omkring 17 procent årligen.

Fortsätter tillväxten i samma takt tyder försäljningssiffrorna på att vegetariska alternativ till kött om fem år kommer vara lika stort som segmentet kyckling och att det vegetariska segmentet kommer nå köttets nivåer om tio år.

Bedömningar från en rad olika analyshus tyder på att den totala marknaden för växtbaserat kommer att växa med 11 till 15 procent årligen, något som också bekräftas av historiska data.

Ovanstående siffror omfattar växtbaserade motsvarigheter till kött, såsom köttliknande burgare, filéer eller olika typer av växtbaserad färs samt växtbaserade mejeriprodukter. Det vill säga produkter som köps färska eller frysta och är färdiga att tillaga eller konsumera.