Varför vego är lösningen

Vi tog ett snack med Anna Richert är senior matexpert på WWF om mat och hållbarhet.

Anna Richert är senior matexpert på WWF och jobbar brett med hållbarhetsfrågan. Ett exempel är att hon arbetar med konsumentverktyg för att påverka och hjälpa konsumenter att välja rätt. Sedan tidigare finns Köttguiden och Fiskguiden och nu har WWF också lanserat Vegoguiden.
– Man gjorde för några år sedan analysen att vi inte skulle klara våra globala mål om vi inte började jobba med mat. Målen handlar om att hålla oss inom planetens gränser samt att skydda den biologiska mångfalden.

Om man kollar på just protein så kan man generellt säga att baljväxter alltid har lägre klimatpåverkan än kött. Det gäller även processade alternativ, även om de börjar närma sig kyckling något.
– När det gäller processade baljväxter så handlar den högre klimatpåverkan om att man drar ut proteinet ur baljväxten genom en tillverkningsprocess som kräver energi. Sen är det skillnad på var produkten kommer ifrån. Tillverkas den i ett land där elen är baserad på kol och sämre energikällor blir klimatpåverkan högre.

Hur viktigt är ekologiskt?
– Det är viktigt, inte minst när det gäller vegetabilier eftersom det används en hel del bekämpningsmedel. Ekologiskt är även bättre för den biologiska mångfalden.

Närproducerat då?
– Det skulle vara bra om vi kunde få till en ökad produktion av svenska baljväxter som vi människor äter. Sen finns det såklart ett problem i att de kostar mer att producera här, men vi måste också vara beredda på att betala lite mer då de innebär mervärden som bland annat kortare transporter och mindre kemikalieanvändning.

Vad är de stora utmaningarna framöver?
– Proteinskiftet är fortfarande det viktiga, att få folk att äta mindre men bättre animalier och inspirera till hållbart vego i vardagen. Om vi ska klara Paris-avtalet behöver måltiderna ligga på 0,5 kg CO2 per måltid, och vi måste säkra upp den biologiska mångfalden. Där är ekologiskt en viktig pusselbit.

Vad behöver vi äta mer av?
– Det självklara valet är baljväxter, men det är inget nytt. Vi behöver hålla i och hålla ut med det budskapet. Men också rotfrukter och kål eftersom odlingen inte kräver mycket mark och de går att lagra länge. Att äta mer varierat tycker jag också är ett hållbarhetstips!