Framtidens protein: Korv på lupin och Ädelosttofu

Vinnova har gjort en satsning på att få fram ett klimatsmart protein och finansierar nu 15 olika projekt. Allt för att få fram innovativ, hälsosam och god mat för framtiden, som alternativ till konventionell köttproduktion.