Så kan din gåva hjälpa djuren

Ett nyårslöfte kan vara att bli mer givmild och skänka pengar där de gör mest nytta. Många djur far illa, över hela världen, och genom information, utbildning och gåvor kan vi arbeta för att sätta ett stopp för utnyttjande och misshandel av djur.

*I samarbete med World Animal Protection*

Även om Sverige i många avseenden är ett föregångsland så finns det många frågor om djurvälfärd att belysa. Några exempel är att minska spädgrisdödlighet, se till att mjölkkor får vara ute på grönbete på sommaren och få till stånd ett förbud mot pälsfarmer. Svenskar kan även bidra till att höja djurskyddet internationellt och på så vis vara med och förändra djurens liv över hela världen.

TAR STÄLLNING FÖR DJUREN

World Animal Protection är en av världens största internationella djurskyddsorganisationer som både aktivt hjälper utsatta djur och gör politiska insatser för ett långsiktigt starkare djurskydd. Huvudfokus som internationell organisation är de länder i världen som helt eller delvis saknar djurskyddslagar och hjälpa regeringar och samhällen att skydda och ta väl hand om djuren.

– Vi är en aktiv röst och tar ställning för djuren i många olika sammanhang även i Sverige, där det finns en tydlig koppling till våra fyra prioriterade programområden: Vilda djur, Djur i samhällen, Lantbruksdjur och Katastrofdrabbade djur, säger Roger Pettersson, generalsekreterare World Animal Protection Sverige.

Inom EU jobbar World Animal Protection bland annat med att förbjuda medlemsstater att klippa svansar av grisar och för att hela livsmedelsindustrin mer ska prioritera växt- och cellbaserade produkter.

– Djurvälfärd handlar också om frågor som rör antibiotikaanvändningen i det handelsavtal som EU tecknar med tredje land, och att inom ramen för avtalet även arbeta med frågor som rör zoonoser och pandemier.

FÖRHINDRAR UTVECKLINGEN AV ANTIBIOTIKARESISTENS

Två viktiga frågor för World Animal Protection är det globala livsmedelssystemet och system där vilda djur utnyttjas och ses på som ägodelar.

– I den industrialiserade djurhållningen ses inte djur som kännande varelser, utan som produktionsenheter, och far mycket illa av det. Vi måste se till att den industrialiserade djurhållningen avvecklas då den är en katastrof för både människa och miljö.

Antibiotikaanvändningen på djur måste ske på ett ansvarsfullt sätt. Djur ska inte hållas i system som gör dem sjuka eftersom det leder till att antibiotikaresistens utvecklas världen över, det vill säga bakterier som är resistenta mot antibiotika, och som skördar hundratusentals människoliv varje år.

Många zoonoser och pandemier, som brutit ut i världen, har många gångar startat med att vilda djur trängts undan till förmån för djurindustrier, och där produceras mat på ett så pass oetiskt sätt att det utgör en grund för virus och zoonoser att utvecklas.

– De vilda djuren hör hemma i det vilda, så enkelt är det, och därför arbetar vi för att fasa ut djuranvändning runt om i världen. En kampanj vi har just nu handlar om att stoppa den globala handeln med vilda djur, som kan leda till pandemier.


  • Se till att du lovar att vara mer givmild när du ger nästa nyårslöfte!
  • Bli månadsgivare och stöd World Animal Protections arbete för en bättre djurvälfärd
  • Beställ ett gåvobevis att ge bort till nära och kära.