Naturvårdssegrar — ett kvitto på att naturvårdsarbete gör skillnad

Vi hör ständigt hur vi missköter vår jord, men samtidigt finns ljuspunkter. WWF ser det som viktiga kvitton på att deras arbete ger resultat.

*I samarbete med WWF*

WWF ARBETAR AKTIVT för en framtid där människan lever i harmoni med naturen. Arbetet med att skydda hotade arter och livsmiljöer, och att använda jordens resurser på ett mer hållbart sätt, är en oförtröttlig kamp. WWF är verksamma i över hundra länder, har fler än fem miljoner supportrar och driver tusentals projekt inom allt från naturvård till klimatsmarta energilösningar; projekt som fungerar och som gynnar människa, djur och miljö!

Ett projekt som gett fina resultat är på paradisön Borneo i Sydostasien. Där odlar man FSC-märkt rotting i en enorm skogskorridor på flera tusen hektar levande regnskog mellan två nationalparker.
Här får lokalbefolkningen viktiga inkomster och det blir en livsviktig fristad för orangutanger och andra djur som lever i regnskogen.

Liknande projekt har med tiden gett lika glädjande resultat. Från att ha varit i det närmaste helt utrotade har giganter som grönlandsvalen, vars mun kan rymma två hela elefanter och som kan bli över 200 år gammal, inräknats till 16 000 individer. Och gråvalen, som besöker Arktis på sommaren, har inräknats till hela 20 000 individer.

Efter flera naturvårdsinsatser och samarbeten finns även hopp om att rädda de ikoniska Irrawaddydelfinerna i Kambodja. Antalet individer uppskattas nu till 89 och andelen kalvar som når vuxen ålder är idag den högsta på 10 år. Flodvakter, krafttag mot tjuvfiske och insamling av illegala fiskenät har också gett resultat. Samma
försiktiga men tillfredsställande ökning kan vi se
hos bergsgorillor, tigrar och vår egen fjällräv. Men det räcker inte att WWF hela tiden arbetar hårt för att utveckla nya lösningar. Ett nytt och stort initiativ är Baltic Stewardship Initiative där WWF skapat ett internationellt nätverk med målet att minska övergödningen i Östersjön.
— Idag bidrar livsmedelsbranschen tyvärr stort till övergödningen av Östersjön. Med Baltic Stewardship Initiative vill vi, tillsammans med lantbrukare, matproducenter och handel, hitta lösningar. Målet är att bidra till ett levande Östersjön, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Bättre på att äta vego
Ett annat projekt som svenska WWF nyligen lanserade är Vegoguiden. Syftet är där att visa
vilka växtbaserade varor som har lägst påverkan på bland annat klimatet och den biologiska mångfalden och att göra det enklare för konsumenterna att göra smarta vegoval.
— Vi har blivit duktigare och att äta mindre och bättre kött har blivit en trend, säger Anna
Richert, senior matexpert på WWF. Det är bra, men utvecklingen måste fortsätta och nu har vi
underlag för att välja mer och bättre vego.

Vad behöver vi göra framåt?
Tillsammans är vi lösningen!

En av årets höjdpunkter var när över EN MILJON människor skrev på för en ny EU-lag som sätter stopp för import av produkter som kan kopplas till avskogning. Aldrig tidigare i EU:s historia har så många deltagit i ett miljörelaterat samråd, alltså svarat på EU:s förfrågan om allmänhetens åsikter inom ett visst område.  Tillsammans har vi en stark och viktig röst för naturen.

På mindre än 50 år har bestånden av vilda ryggradsdjur minskat med i snitt 68 procent*. Och det är vårt sätt att leva som är orsaken. Men vi människor är också lösningen. Det är hög tid att agera för att rädda livet på planeten. Mer behöver göras för att skydda mer natur, bromsa klimatförändringarna, stoppa skogsskövlingen, bekämpa tjuvjakten och gå över till en mer hållbar matproduktion. Genom att bli fadder stödjer du WWF:s intensiva arbete med att bevara den biologiska mångfalden och att säkra hotade arters överlevnad.

*Visar undersökningar av 20 811 populationer av 4 392 arter vilda ryggradsdjur, mellan 1970 och 2016. Källa: Living Planet Report 2020