Myter och sanningar om soja

Soja är ett ständigt samtalsämne och fakta blandas lätt upp med myter och missförstånd. Här reder vår kostexpert Pernilla Berg ut de vanligaste soja-funderingarna.

Text: Pernilla Berg
(Den här texten finns i tidningen VEGO, nr 7/2017.)

Soja som proteinkälla
Det finns idag inget vetenskapligt belägg för att soja är hälsoskadligt. Soja är ett av världens mest studerade livsmedel och huvudparten av alla studier visar att soja är en bra proteinkälla som förebygger olika cancerformer. 
Soja är den vegetabiliska proteinkälla som har överlägset bäst biologisk tillgänglighet och räknas som en fullvärdig proteinkälla då den även har en bra balans av de essentiella aminosyrorna. Även hampa och quinoa har en bra aminosyraprofil.

Stör soja hormonbalansen?
Soja innehåller fytoöstrogener som är ett växthormon. Det är inte samma sak som det endogena östrogen som vi producerar i kroppen. Vid ett normalt intag av soja får vi en antiöstrogen effekt i kroppen, och det är endast vid extremt högt intag av soja som östrogen effekt uppnås. 
Man kan också ha i åtanke att vanlig komjölk innehåller animaliska hormoner som är identiska med de vi har i kroppen. Troligen har de ingen stor negativ inverkan på vår hormonbalans, men få människor reflekterar över hormonnivåerna i komjölk och kött. 
Det finns inget som tyder på att soja i normal dos är hormonskadligt. Soja ökar inte risken för tidig pubertet hos barn och kan ges till barn som inte är sojaallergiker.


Sanningen om GMO-soja
GMO betyder genetically modified organism och är en teknik som kan användas för att på ett snabbt sätt ändra genuttrycket i växter och djur. Tekniken kan användas för att öka näringsvärdet i grödor eller för att göra grödor mer tåliga mot yttre faktorer som torka, bakterieangrepp, mögelangrepp, bekämpningsmedel eller liknande. För dig som konsument är det inte farligt att äta GMO-livsmedel då alla proteiner och andra näringsämnen bryts ner som vanligt i magtarmkanalen. Vi tar inte upp några främmande GMO-fragment. Det som kan skapa problem är om tekniken används felaktigt och då t ex leder till en ökad användning av bekämpningsmedel. Det blir då ett miljöproblem och ett exponeringsproblem för de som jobbar på odlingarna.
Inom EU har vi antagit en försiktighetsprincip för GMO-livsmedel som innebär att GMO-grödor inte får odlas eller säljas fritt inom unionen. Det är endast vissa GMO-livsmedel som är godkända och får säljas och de måste vara tydligt märkta med GMO. Det finns idag väldigt få livsmedel av GMO-soja marknaden. Tittar vi på produktionen av GMO-soja i världen blir det ganska tydligt att den primärt inte odlas för att säljas som livsmedel utan den används som bas i djurfoder inom köttindustrin. Äter du mycket importerat kött bidrar du mer till mer användningen av GMO-soja än om du äter soja direkt som livsmedel.

 Vad används all soja till?

2007 importerades totalt 41 miljoner ton soja till Europa (mjöl, bönor och sojaolja). Den svenska importen utgjorde cirka 1 %. Omkring 90 % av soja används till foder. Den resterande delen blir oftast livsmedel.

 

[button color=”black” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”https://www.vegomagasinet.se/podd-pernilla-berg/”]Lyssna på Pernilla Berg i Vegopodden[/button]

[button color=”green” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”https://www.kundservice.net/order/Product/Product?product=VGO”]Prenumerera på VEGO[/button]