Lär dig att odla för insekter

Våra insekter är på väg att dö ut, vilket kan leda till en ekologisk katastrof. Men vi kan alla hjälpa till genom att välja blommor, bygga insektsbon och rädda kryp, både i trädgården och på balkongen.

I Liselotte Rolls bok Odla för insekter (Bokförlaget Polaris) kan du läsa om varför insekter är så viktiga för oss och vad du kan odla och göra för att hjälpa dessa små superhjältar. En viktig och extremt intressant och hjälpsam bok.

Pärlhyacint Foto: Tove Roll
Vitklöver Foto: Wiveka Johansson
Äppelblom Foto: Wiveka Johansson

Porträttfoto: Linda Pridietis

 

Enkla tips!

* Låt löv och grenar ligga kvar, låt gräsmattan växa och gör om den, åtminstone bitvis, till äng.
* Plantera pollen och nektarrika växter som blommar från tidig vår till sen höst, helst gammaldags sorter. Ett par enkla blommor att börja med för nybörjaren är t.ex. ringblommor, kornvallmo, honungsört och dill.
* Bygg eller köp bon till nyckelpigor, tvestjärtar, fjärilar, bin, humlor och sländor och placera dem nära blommorna.
* Sätt ut ett fat med vatten åt törstiga insekter, se till att det är grus i så att de inte drattar i och drunknar.
* Släck utelamporna på kvällen. Många insekter navigerar efter månen och stjärnorna och dras till dem, men de dör lätt av utmattning, värme eller att de blir fångade av rovdjur som jagar i ljusskenet.

Berätta lite om din bok Odla för insekter
– Odla för insekter är ett hjärteprojekt. Insekter har funnits på jorden i fyrahundra miljoner år och är på sätt och vis grunden till allt eller åtminstone mycket. Tyvärr står vi inför ett insekternas Harmageddon, de minskar i rasande takt. När jag var liten fick jag till exempel småflugor i ögonen och munnen när jag cyklade, nu händer det nästan aldrig. Men det kan faktiskt hjälpa en aning om vi odlar, speciellt rätt sorts blommor.
Eftersom jag odlat för insekter i några år nu ville jag gärna berätta om det. På bara en välplanerad kvadratmeter äng kan det till exempel finnas uppemot 50 arter, så tänk vilken skillnad det skulle bli om alla odlade bara lite grann. Vi har över två miljoner trädgårdar bara i Sverige och ännu fler balkonger.

Varför valde du att skriva den här boken?
– För några år sedan upptäckte jag att blommorna på mina chilis bara föll av eftersom de inte blev pollinerade. Jag satte då på försök krukorna bredvid en dragväxt och plötsligt fick jag en enorm och fin skörd. Det var där intresset började. När jag sedan läste om att de vilda djuren utrotas i en takt som är tusen gånger snabbare än den ”normala” och insekterna åtta gånger snabbare än det kände jag var tvungen att göra något. Det blev den här boken, där jag har tagit hjälp av flera väldigt kunniga insektsexperter.

Varför är insekter så viktiga?
– Ungefär en tredjedel av allt vi äter är pollinerat av insekter och även majoriteten av de vilda växterna. Skulle småkrypen utrotas skulle det innebära växtdöd, artdöd och total ekologisk katastrof. Småkrypen är dessutom viktiga som del i näringskedjorna, som pollinerare, nedbrytare och naturliga fiender (de äter andra skadeinsekter). Tyvärr är nu runt 40 procent av insekterna i Europa hotade och många forskare tror att insekterna kan vara nästan helt utdöda om hundra år.

Vad är det vi gör för fel med hur vi odlar nu?
– Jordbruket är alltför expansivt för det första, och det gäller inte minst foderodlingarna till köttindustrin. Det krävs en enorm del av jordens yta att försörja alla köttdjur, vilket innebär att vilda djur och insekter trängs undan. Sedan har vi även problem med insektsgifter, konstgödning och plogning. Metoderna bidrar även till klimatförändringarna, som också är ett hot mot insekterna. För att påverka i rätt riktning bör vi äta ekologiskt och mindre eller helst inget kött.

Vad innebär det egentligen att odla för insekter?
– Mycket kortfattat kan man säga att det innebär att skapa en biologisk mångfald. Insekter är olika och gillar olika. En del har till exempel små munnar medan andra har långa sugsnablar. Därför är det bra att plantera blommor med form och även färg. Gärna pollen- och nektarrika sorter som inte är framavlade, alltså gammaldags sorter. Och gärna enkelblommande, så att insekterna lätt kommer in i blomman. Sedan är det bra att lämna ihåliga träd, grenar och löv också, det gynnar nedbrytare. Även ogräs som kirskål, nässlor och löktrav är bra att spara, dem använder många insekter som värdväxter, insekts-BB med andra ord. Dessutom är de ju delikatesser för oss också.