Köttkonsumtionen fortsätter att minska!

Även under 2019 så fortsatte svenskarna att äta mindre kött enligt Jordbruksverket. 2 kg närmare bestämt!

2 kg motsvarar en minskning på 2,3 % jämfört med föregående år. Det kanske känns lite lite för oss som vill skynda på förändringen, men det glädjande är att det har varit samma stadiga minskning de senaste åren. Nu äter svensken i snitt 81,9 kg kött per person och även om gris fortfarande är dominerande så har det minskat till fördel för kyckling.

Det som är skönt är att priset inte verkar vara lika avgörande längre, utan nu verkar värden som klimat och miljö väga tyngre. Med ständiga avslöjanden från djurindustrin kan man tänka sig att djuretik också har blivit en allt mer betydande faktor.

Om du känner någon som behöver vegansk och vegetarisk inspiration och vill minska sin köttkonsumtion, tipsa om VEGO! :-D