Kale United ett steg närmare vegansk folkaktie – tar in över 40 miljoner

Som Europas enda helt växtbaserade investeringsportfölj har Kale United regelbundet bjudit in allmänheten att bli delägare. Det gör man även denna gång samtidigt som man tar in redan klara 18,8 miljoner kronor från institutionella investerare.

Måns Ullerstam grundade Kale United när han inte kunde hitta några helt växtbaserade portföljer att placera sitt pensionskapital i. Sedan dess har visionen varit att skapa en möjlighet för alla att vara med och driva på en mer hållbar utveckling av matsystemet. Därför har också bolaget regelbundet genomfört helt publika emissioner. Tidigare har bolaget tagit in 52 miljoner kronor genom 600 delägare från över 30 länder och haft en genomsnittlig årlig avkastning på 34% sedan starten 2018.

– ”Den mest effektiva investeringen per krona för att minska koldioxidavtrycket är att investera i omställningen till växtbaserad mat. Vi vill se till att det ska vara tillgängligt för alla”, säger Måns Ullerstam, grundare, Kale United
Den publika nyemissionen genomförs genom den finansiella rådgivaren Pepins. Där öppnar Kale United upp för aktier värda 25 miljoner kronor som allmänheten kan köpa. Aktiepriset är 264 kronor och minsta insteg är 10 aktier. Intresse meddelas direkt till Pepins via deras hemsida.

– ”Vi är väldigt glada över att få vara med som rådgivare i kapitalanskaffningen. Pepins ger alla möjligheten att bygga upp en väldiversifierad onoterad långsiktig portfölj som kompletterar ditt övriga sparande. I en sådan portfölj passar Kale United väldigt väl in, vilket också det stora intresset för transaktionen bekräftar,” kommenterar Martin N Larsson, Head of Corporate Finance, Pepins

Det nya kapitalet ska användas till att investera i vidare utveckling av det befintliga portföljinnehavet samt investera i flera banbrytande och innovativa bolag.
Kale Uniteds framgång ligger inte bara i att investera i olika växtbaserade innehav. Grunden ligger i att fylla marknadsmässiga produktbehov och skapa nya hållbara distributionskedjor. Varje ny investering och uppköp ska skapa nya synergieffekter för portföljen i sin helhet. Kale United har gått in i bolag som Mycorena, Nordic Seafarm, EAT Just, Bärta och Stockeld Dreamery.

Intresseanmälan för att investera i Kale United görs på www.pepins.com.