Hälften av svenskarna vill äta en mer växtbaserad kost under 2020

Allt fler väljer en växtbaserat kost. En ny undersökning visar att över hälften av svenska folket kan tänka sig att äta mer från växtriket. Bland den yngre befolkningen vill 8 av 10 äta mer från växtriket. Miljö och hälsa står i fokus då svenskarna tar ställning till vad de ska äta under 2020. 

Undersökningen som är utförd på uppdrag av Alpro, en av Europas marknadsledare inom växtbaserade livsmedelsprodukter, visar att det nu inte bara är kvinnor och unga som kan tänka sig att välja bort kött och mejerier för en växtbaserad kost, utan att även män samt äldre personer vill äta en mer växtbaserad kost. Kvinnor väljer i större utsträckning den växtbaserade kosten till fördel för miljön, medan män i större utsträckning tänker på den egna hälsan.

Växtbaserad middag en utmaning

Vidare visar undersökningen att just middag anses vara det svåraste målet att byta ut till växtbaserat.

  • ”Vi ser att den växtbaserade kosten fortsätter att växa och ser det som ett givet alternativ för framtiden. Svenskarna ligger ofta i framkant av utvecklingen samtidigt som vi har väldigt starka ”kött och potatis”-traditioner som kan vara förklaringen till att middagen anses vara det svåraste målet att byta ut”, säger Jessica Linsten, Brand Manager på Alpro.

Även frukost anses vara ett svårt mål att byta ut medan lunch och snacks är de mål som svenskarna har minst problem med.

  • ”Den svenska frukosten innehåller ofta en stor andel mejeriprodukter och kan därför upplevas som svår att byta ut. Samtidigt så finns det ett otroligt stort utbud av växtbaserade frukostprodukter vilket gör att frukosten kan vara det lättaste målet för den som är nyfiken på en växtbaserad kost”, fortsätter Jessica Linsten på Alpro.

Resultat från undersökningen:

  • 8% av alla tillfrågade män, samt 13% av kvinnorna har som nyårslöfte att äta mer hälsosamt.
  • 47% av alla män, samt 57% av de tillfrågade kvinnorna kan tänka sig att äta mer växtbaserat under 2020
  • Enligt 47% av alla tillfrågade är middag favoritmålet.
  • Enligt 30% av alla tillfrågade är middag det svåraste målet att byta ut mot växtbaserat.
  • 32% av de tillfrågade kvinnorna väljer växtbaserat till fördel för miljön, medan 34% av männen väljer växtbaserat för hälsans skull.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Alpro med hjälp av PFM Research. Undersökningen genomfördes riksrepresentativt bland svenska allmänheten 18 + i syfte att mäta attityder till växtbaserad kost. Undersökningen har gjorts i webbpanelen Åsiktsgruppen, frågorna besvarades av 1 032 personer och svarsfrekvensen var ca 38%.