Bilprovningen – en hållbarhetspionjär

Alla bilägare känner till Bilprovningen. Med över 100 stationer och 550 medarbetare är företaget Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna
fordon. Alla vet vad Bilprovningen gör, men få skulle beskriva företaget som ”hållbarhetsutvecklare”. Ändå är det just hållbarhetsutveckling som är navet.

*I samarbete med Bilprovningen*

– 2020 UTSÅGS Bilprovningen återigen till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag – något som vi naturligtvis är mycket stolta över i den tuffa konkurrensen på marknaden, säger Bilprovningens marknadschef Susanna Edberg.

Redan på 1960-talet, när Bilprovningen grundades, var syftet att genom fordonskontroller öka trafiksäkerheten och några år senare tillkom miljökontroller för att minska fordonens miljöbelastning.
— Hållbarhet är ett av våra kärnvärden och är integrerat i det dagliga arbetet, berättar Susanna. Per definition medverkar ju Bilprovningen redan till en cirkulär ekonomi då vi säljer tjänster som underhåller fordon istället för att de byts ut. Besiktningen är även en viktig möjlighet att komma med tips och råd för hur man genom rätt skötsel av bilen och smartare körning kan minska både bränsleförbrukning och utsläpp.

Bilprovningens interna hållbarhetsarbete är ambitiöst och målet att minska företagets CO2-utsläpp med 80 procent till 2030 har gått bra och uppnås troligtvis redan 2023, genom bland annat grönare energikällor. Bilprovningen klimatkompenserar sedan länge för alla utsläpp som uppstår till följd av verksamheten – inklusive kundernas resor till och från stationerna.

För bilprovningen handlar hållbarhet också om mångfald. Arbetet är omfattande, men till exempel har man lyckats öka andelen kvinnliga besiktningstekniker under de senaste tio åren från två till tio procent. Som arbetsgivare är det viktigt att spegla samhället, och både anställda och kunder ska känna sig välkomna. Bilprovningen ska vara öppet för alla.

På ett privat plan tycker Susanna att vegansk kost är ett bra sätt att bidra till en bättre miljö.
— Jag äter själv växtbaserat och vill uppmuntra medarbetare genom att vara en god förebild. I höstas hade vi till exempel en lyckad helt vegansk kickoff för marknadsavdelningen.

AMBITIONEN ÄR ATT fortsätta vara branschledande inom hållbarhet och 2021 lovas flera nya projekt — allt från att se över belysningen på flera stationer, för att spara energi, till det fortsatt löpande mångfaldsarbetet.
Under 2021 kommer Bilprovningen dessutom att ta fram nya, globala, långsiktiga hållbarhetsmål i samarbete med United Nations Global Compact.
— Utöver säkra fordon månar vi om säkra förare, säger Susanna. Det gör vi dels genom tips och råd på plats, dels genom stora, årliga återkommande informationskampanjer för att påverka attityder och beteenden.

Nyligen genomfördes Synbesiktningen – ett samarbete med Synoptik — för tolfte året i rad. Gång på gång visar resultatet att var tionde svensk förare inte skulle få körkort på grund av synen och det är skrämmande. Som bilist är man inte medveten om sin försämrade syn eftersom den kommer gradvis. Därför fortsätter Bilprovningens kamp för regelbundna synkontroller, helst som lagkrav i samband med körkortsförnyelsen från förslagsvis 55 års ålder.