Annons
Cape Ad

5 miljoner svenskar mer intresserade av vego

Och en av fem svenskar under 30 år är vegetarianer eller veganer och varannan svensk har ett ökat intresse för vegetarisk mat idag jämfört med för bara ett år sedan.

Det visar en ny opinionsundersökning från Djurens Rätt.

Totalt svarade nästan var tionde svensk (9 %) att de är vegetarianer eller veganer vilket är i linje med tidigare undersökningar. Andelen personer där intresset för vego har ökat är dock betydligt större nu än för bara två år sedan – nästan varannan svensk (47 %) som inte redan idag är vegetarian eller vegan har ökat sitt intresse för att välja vego under de senaste 12 månaderna.

– Att var tionde svensk ser sig själv som vegetarian eller vegan har visat sig i flera undersökningar under de senaste åren. Samtidigt har försäljningen av vegoprodukter exploderat och nu ökar intresset för att välja vego hos allt fler. Det är en glädjande tendens där vi kan se att allt fler väljer vego, mer eller mindre regelbundet, men utan att nödvändigtvis definiera sig själv som vegetarian eller vegan, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.
Opinionsundersökningen är genomförd av analys- och opinonsföretaget Novus via 1 000 slumpmässigt genomförda telefonintervjuer med den svenska allmänheten under april 2017. Underlaget till opinionsundersökningen finns på www.djurensratt.se/opinionsundersokningar