Uppdrag: Ta fram nytt grönt protein

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, har bestämt sig för att påskynda utvecklingen av alternativa proteinkällor.

Att världens ökande köttkonsumtion är ohållbar har knappast gått någon förbi. Idag står animalieproduktionen för nästan en femtedel av världens utsläpp. Alternativen till kött blir långsamt fler, men de är inte alltid tillräckligt kostnadseffektiva, hälsosamma eller för den delen goda. Men snart kan det bli ännu enklare att gå över till den gröna sidan och äta mer vegetariskt och veganskt.

Vinnova utlyser nämligen en tävling där företag, ekonomiska föreningar, institut samt universitet och högskolor uppmanas ta fram prototyper till hälsosamma alternativa proteinkällor. Vinnaren har möjlighet att få upp till två miljoner för fortsatt utveckling av produkten.
– Syftet med satsningen är också att öka den svenska livsmedelsbranschens konkurrenskraft genom att de nya produkterna baseras på råvaror som kan produceras kostnadseffektivt i Sverige , berättar Sebastian Axelsson, ansvarig för satsningen på Vinnova.

Ett delmoment i tävlingen innefattar avsmakning. Produkten måste vara tillräckligt god för att konsumenterna ska välja den framför kött. En grupp erfarna kockar har därför satts ihop, bland dem hittar vi tv-kocken Tareq Taylor. Avsmakningen kommer att ske under slutet av året.

Här kan du läsa mer om projektet.